Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu, 11 Ocak 2018 tarihli Yüksek Öğretim Kurumu kararı ile kurulmuştur. Hasankeyf Meslek Yüksekokulunda, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ile Seyahat Turizm Eğlence Hizmetleri Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde “Turizm ve Otel İşletmeciliği” ve “Aşçılık” olmak üzere iki program açılmıştır. Seyahat Turizm Eğlence Hizmetleri Bölümünde ise “Turist Rehberliği” programı açılmıştır. 
Müdürün Mesajı
Sevgili Öğrenciler
    Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 11 Ocak 2018 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla kurulmuştur. Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 20 derslik, 70 kişilik 2 ayrı konferans salonu, 2 uygulama mutfağı, 1 bilgisayar laboratuvarı, kütüphanesi, kantin ve yemek salonlarıyla bir mini kampüs kapasitesine sahip olarak örnek meslek yüksekokulu olmanın gururunu yaşamaktadır. Bu mini kampüste, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ile Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde “Turizm ve Otel İşletmeciliği” ve “Aşçılık” olmak üzere iki program açılmıştır. Seyahat Turizm Eğlence Hizmetleri Bölümünde ise “Turist Rehberliği” programı açılmıştır. Şuan aktif olan Aşçılık Programı her eğitim-öğretim yılı için 40 öğrenci kontenjanıyla eğitimine devam etmektedir.
 
Okulumuz Hakkında
    Hasankeyf Meslek Yüksekokulu, adını kurulu bulunduğu, kaynaklara göre 12.000 yıllık tarihi geçmişi olan Hasankeyf İlçesi’nden almıştır. Yüksekokulumuz, 11 Ocak 2018 tarihinde, başta bölgenin turizm sektörü olmak üzere gelişme potansiyeli yüksek olan meslek dallarında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş ve İlçenin yeni yerleşim merkezinde, TOKİ tarafından yapılan ve Üniversitemize devredilen hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır.
 
    Akademik hayatına, kuruluş aşamasında açılan biri Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, diğeri Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü ile başlayan Yüksekokulumuz ’da bu bölümlere bağlı üç program bulunmaktadır.  Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde Aşçılık Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı; Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü bünyesinde ise Turist Rehberliği Programı yer almaktadır.
 
    Yüksekokulumuz, kuruluşunun henüz birinci yılı içinde olmasına rağmen, gerek Üniversitemiz üst yönetiminin yakın ilgi ve destekleri, gerekse başta Hasankeyf İlçesi’ndeki yerel ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere dış paydaşlarımızın katkıları ile kuruluş çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Aşçılık Programı’na öğrenci kabul ederek eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında açık olan diğer programlara da öğrenci alınması planlanmış olup, akademik ve idari kadro yapılanma süreçleri tamamlandıkça, fiziki ve teknik imkânlar yönünden güçlendikçe yeni bölümlerin ve programların açılması da gündeme gelecektir.
 
Yüksekokulumuz açık olan bölümler ve programlar için bina ve uygulama imkânları bakımından yeterli imkân ve donanıma sahip olup, Yüksekokul bünyesinde bulunan uygulama mutfağının yanı sıra, yakında hizmete açılacak olan Uygulama Oteli ve geliştireceğimiz sektörel işbirliği ağları ile öğrencilerimizin, teorik ve pratik eğitimi bütünleştirme imkânları daha da artacaktır. 
 
Misyon
    Hasankeyf Meslek Yüksekokulu’nun Misyonu; milli ve manevi değerlerimizden güç alıp çağdaş ve evrensel değerlere uyum sağlayabilen, kurulu bulunduğu bölgenin öncelikli alanlarına yönelik meslek dallarında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ’ne uygun eğitim programları geliştirip uygulayan ve evrensel düzeyde bilimsel bilgi birikiminden ve sektörel işbirliklerinden yararlanarak, ön lisans düzeyinde, alanında mesleki yeterliliğe sahip, meslek ve iş etiği normlarının bilincinde olan, sürekli gelişime açık, araştırıcı, sorgulayıcı, alanında dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, çözüm odaklı, topluma ve çevreye karşı sorumlu bireyler yetiştirmek;  eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma ve proje çalışmalarıyla toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişmesine yönelik ihtiyaçların ve sorunların çözümüne katkı sağlamaktır.
Vizyon
    Hasankeyf Meslek Yüksek Okulu’nun vizyonu; adını aldığı binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan Hasankeyf İlçesi’nin Dünya Kültür Mirası olarak sahip olduğu marka değeri ile özdeş eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, tanınan, yenilikçi, girişimci ve mezunlarının dünyanın her yerinde tercih edildiği bir eğitim kurumu olmaktır.